PETRUS - Ručný papier
PETRUS papier
R u č n á   v ý r o b a   p a p i e r a
English Deutsch Français

Úvod Exkurzie Výrobky O nás O papieri Napísali o nás Kontakt E-shop

Napísali o nás

Časopis Folklór
Môže byť prekvapením a zážitkom navštíviť takúto manufaktúru, kde ožíva história.
Čítate viac
Časopis SLOVENKA
V papierničke na Záhorí vyrábajú papier, na ktorý sa podpisuje prezident
Čítate viac
PRAVDA.sk
Na papier z kopaníc píšu štátnici, rektori aj diplomati
Čítate viac
SME.sk
V nezmenenej podobe prežije tisícročia. Aj preto ručne vyrábaný papier oceňujú najmä archivári a reštaurátori.
Čítate viac
Evanjelické lýceum v Bratislave
Zlatým bodom programu bola práca v dielni, kde si každý vyrobil podľa inštrukcií pána „papiernika“ svoj hárok papiera aj s výzdobou. Na takto poučne i príjemne strávený deň si budeme radi spomínať.
Čítate viac
Súkromná základná škola a gymnáyium ESPRIT
Takže sme si okrem zážitkov a nových vedomostí o papieri domov priniesli aj poklad - ručne vyrobený papier
Čítate viac
  Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Tieto výrobky dôstojne prezentujú Slovensko po celom svete.
Čítate viac
  Školka, škola, Klub Zvonček a šport Hamuliakova
Manufaktúra sa nachádza v blízkosti múzea v Hlbokom, v Košariskách a pamätníka M.R.Štefanika na Bradle
Čítate viac
Obchodná akadémia, Bratislava
Exkurzia mala dve časti – v prvej časti si žiaci vypočuli zaujímavú prednášku z histórie vzniku papiera – od papyrusu cez pergamen k papieru, ktorá bola spojená s ukážkami, ktoré sa týkali daného vývojového obdobia. V druhej časti exkurzie sa žiaci zoznámili s technológiou zariadenia ručnej papierne, s prípravou materiálu, čerpaním, lisovaním a sušením papiera.
Základná škola Kostolné
Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín, aby si vskutku zaujímavou formou a vo veku primeranej forme osvojili, nielen povinné učebnicové, poznatky o dejinách a technológii výroby papiera.
  OA Sereď
Študenti si z exkurzie odniesli zaujímavé informácie o každodenne využívanom papieri. Veríme, že exkurzia v papierni PETRUS zaujme aj iné ročníky.