PETRUS - Ručný papier
PETRUS papier
R u č n á   v ý r o b a   p a p i e r a
English Deutsch Français

Úvod Exkurzie Výrobky O nás O papieri Napísali o nás Kontakt E-shop

Exkurzie do našej papierne

Exkurzie organizujeme pre všetky typy škôl a pre všetky vekové kategórie študentov. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s históriou výroby papiera, klasickou kníhtlačou a kníhviazačstvom. Po odbornom výklade si návštevníci môžu vyrobiť vlastný papier.
Tieto praktické skúseností s výrobou papiera a knihy spojené s tematickými výletmi po okolí sú výborným doplnením učiva výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, slovenského jazyka, dejepisu, ekológie aj chémie. Návštevníci si na záver môžu zakúpiť výrobky vyrobené v papierni.
Pomôžeme zabezpečiť dopravu, ubytovanie aj stravu. Exkurziu je možné spojiť s návštevou múzea v Hlbokom (6 km), mohyly na Bradle alebo múzea Dr. M.R. Štefánika v Košariskách (8 km od papierničky). Na požiadanie vytvoríme každej exkurzii individuálny program.

Program prehliadkyTrvanieCena
Prehliadka papierne s odborným výkladom, ukážkou výroby papiera, klasickej kníhtlače a výrobou vlastného papiera, ktorý bude po dokončení poslaný poštou na Vašu adresu.1,5-2 hodiny4 EUR na osobu

Termín prehliadky prispôsobíme želaniu návštevníkov. Dátum exkurzie si, prosím, rezervujte vopred emailom na adrese petrus@rucnypapier.sk alebo na niektorom z týchto čísiel:
Miroslav Čmela
pevná linka: 034 6572260
mobil: 0918 593 986

Adresa:
Prietrž, časť Podhorie 278
906 11 okres Senica

Prosím, pred cestou si vytlačte MAPU, ktorá Vám zjednoduší cestu do papierne:
Mapa a navigačné inštrukcie .doc

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky ohľadne exkurzií do papierne Petrus, radi Vám odpovieme na horeuvedenej emailovej adrese alebo telefónnych číslach. Príďte sa pozrieť. Tešíme sa na Vás.

   Ukážka výroby papiera:
ExkurzieExkurzieExkurzieExkurzie
   Školské exkurzie počas prehliadky:
ExkurzieExkurzie Exkurzie Exkurzie
   Papiere vyrobené deťmi:
papier so stvorlistkom papier so stvorlistkom