PETRUS - Ručný papier
PETRUS papier
R u č n á   v ý r o b a   p a p i e r a
English Deutsch Français

Úvod Exkurzie Výrobky O nás O papieri Napísali o nás Kontakt E-shop

Exkurzie do našej papierne

Exkurzie organizujeme pre všetky typy škôl a pre všetky vekové kategórie študentov. Ponúkame možnosť zoznámiť sa s históriou výroby papiera, klasickou kníhtlačou a kníhviazačstvom. Po odbornom výklade si návštevníci môžu vyrobiť vlastný papier.
Tieto praktické skúsenosti s výrobou papiera a knihy spojené s tematickými výletmi po okolí sú výborným doplnením učiva výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, slovenského jazyka, dejepisu, ekológie aj chémie. Návštevníci si na záver môžu zakúpiť výrobky vyrobené v papierni.
Exkurziu je možné spojiť s návštevou múzea v Hlbokom (6 km), mohyly na Bradle alebo múzea Dr. M.R. Štefánika v Košariskách (8 km od papierničky).

Program prehliadky Trvanie Cena
Prehliadka papierne s odborným výkladom, ukážkou výroby papiera, klasickej kníhtlače a výrobou vlastného papiera, ktorý bude po dokončení poslaný poštou na Vašu adresu. 1,5-2 hodiny 5 EUR na osobu

Termín prehliadky prispôsobíme želaniu návštevníkov. Dátum exkurzie si, prosím, rezervujte vopred emailom na adrese petrus@rucnypapier.sk alebo na niektorom z týchto čísiel:

Mária Struhárová
mobil: 0905 918 404

Miroslav Čmela
pevná linka: 034 6572260
mobil: 0918 593 986

Adresa:
Prietrž, časť Podhorie 278
906 11 okres Senica

Prosím, pred cestou si vytlačte MAPU, ktorá Vám zjednoduší cestu do papierne: